Zapornice


Kanalska pločasta zapornica


MATERIJAL IZRADE:
- inox Aisi 304, Aisi 316, Aisi 316 Ti, te ugljični čelik, ostalo prema upitu

PRIMJENA:
-izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka oborinskih odnosno otpadnih voda u kanalu

PRINCIP RADA:
- kanalska pločasta zapornica je smještena unutar okvira koji se učvršćuje u betonski šlic unutar kanala, pri čemu se mora voditi računa na podljevanje okvira zapornice radi osiguranja vodotjesnosti između okvira i betonskog zida. Nakon postavljanja i učvršćenja u šlicu betonskog zida kanala, zapornica brtvi na tri strane i to na dnu okvira i obje bočne strane. Zapornica se pokreće pomoću vretena na listu zapornice koje omogućuje kretanje lista prema gore odnosno dole, te se na taj način zatvara/otvara protok u kanalu. Pogon vretena na zapornici može biti ručni ili elektromotorni pogon sa reduktorom. U slučaju elektromotronog pogona ugrađuje se elektroormar koji služi za pokretanje zapornice odnosno upravljanje zapornicom.


Zidna pločasta zapornica


MATERIJAL IZRADE:
- inox Aisi 304, Aisi 316, Aisi 316 Ti, te ugljični čelik, ostalo prema upitu

PRIMJENA:
-izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka pitkih ili otpadnih voda na zidovima okruglih ili pravokutnih presjeka.

PRINCIP RADA:
- zidna pločasta zapornica pričvršćuje se u betonski zid okna sa anker vijcima, te površina zida mora biti glatka i bez odstupanja da bi se mogla ostvariti vodotjesnost između gumene brtve na okviru i zida. Nakon postavljanja gumene brtve na okviru ostvaruje se brtvljenje na sve četiri strane. Zidna pločasta zapornica se pokreće pomoću vretena na listu zapornice koje omogućuje kretanje lista prema gore odnosno dole, te se na taj način otvara/zatvara protok na svjetlom otvoru kanala. Pogon vretena na zapornici može biti ručni ili elektromotorni pogon sa reduktorom. U slučaju elektromotronog pogona ugrađuje se elektroormar koji služi za pokretanje odnosno upravljanje zapornicom.


Ručna pločasta zapornica


PRIMJENA:
- izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka pitkih ili otpadnih voda u kanalima i na zidovima okruglih ili pravokutnih presjeka. Izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka pitkih ili otpadnih voda u kanalima i na zidovima okruglih ili pravokutnih presjeka.

MATERIJAL IZRADE:
- inox Aisi 304, Aisi 316, Aisi 316 Ti, te ugljični čelik, ostalo prema upitu

PRINCIP RADA:
- ručna pločasta zapornica može biti pričvršćena anker vijcima na betonski zid u slučaju da je smještena na otvoru na zidu, te može biti smještena unutar okvira koji se učvršćuje u betonski šlic unutar kanala. Ručnim pomicanjem lista zapornice prema dole/gore se zatvara/otvara protok u kanalu ili otvoru na zidu.