Poklopci


POKLOPAC ZA POPLOČENE POVRŠINE

DIMENZIJE POKLOPCA:

Dimenzije svijetlog otvora (mm) A x B

300x300 1000x1000
400x400 1100x1100
500x500 1200x1200
600x600 1300x1300
700x700 1400x1400
800x800 1500x1500
900x900 1600x1600

Ostale dimenzije poklopaca izrađujemo prema dogovoru sa naručiteljem, te mjere poklopaca iz talice ne moraju biti jednakih dimenzija A/B (npr. 450x320).


MATERIJAL IZRADE: inox Aisi 304, Aisi 316, Aisi 316 Ti, te ugljični čelik, ostali materijali prema upitu


PRIMJENA:
-poklopce za popločene površine koristimo kada je potrebno ugraditi određeni kamen ili pločice u poklopac. Prema tome se također određuje i dubina poklopaca radi raznih visina kamena ili pločica. Najčešće se ugrađuju na trgovima, trgovačkim centrima u popločenim dvorištima i sl.


IZVEDBA:
-sastoji se od okvira koji se ugrađuje u betonsko okno i poklopaca koji nasjeda na gumenu brtvu u okviru. Poklopac je upušten, te je unutar njega zavarena armaturna mreža u koju se nalijeva beton i postavljaju pločice ili određeni kamen, mramor itd. Brtva koja se postavlja u okvir je od pjenaste gume te ostvaruje vodtjesnost i plinotjesnost poklopca. Na okvir poklopca koji ide u betonsko okno se dodaju sidreni vršci radi što boljeg prijanjanja u podlogu. Poklopac je u krajevima pritegnut sa četiri upuštena vijka koji osiguravaju poklopac od podizanje i dodatno opterećuju poklopac radi vodotjesnosti i plinotjesnosti. Prilikom skidanja poklopca upušteni vijci se odvodaju te se u isti avoj navida ručka za podizanje poklopaca. U slučaju da je poklopac težine veće od 50 kg, tada se koristi vozić za podizanje poklopaca, te se umjesto ručke za podizanje montiraju očni vijci gdje se zakači dizalica za podizanje pokopaca.POKLOPCI SA ZVUČNOM I TERMO IZOLACIJOM


Dimenzije svijetlog otvora (mm) A x B

300x300 1000x1000
400x400 1100x1100
500x500 1200x1200
600x600 1300x1300
700x700 1400x1400
800x800 1500x1500
900x900 1600x1600
Ostale dimenzije poklopaca izrađujemo prema dogovoru sa naručiteljem,
te mjere poklopaca iz talice ne moraju biti jednakih dimenzija A/B (npr. 450x320).
MATERIJAL IZRADE:
inox Aisi 304, Aisi 316, Aisi 316 Ti, te ugljični čelik, ostali materijali prema upitu

PRIMJENA: -poklopce sa zvučnom izolacijom najčešće koristimo kada je potrebno spriječiti prodiranje zvuka iz crpnog bazena zbog rada pumpi u istome, te ujedno služi i za sprječavanje odnosno ulazak toplog ili hladnog zraka i protiv smrzavanje. Također vrši vodotjesnost i plinotjesnost poklopca.

IZVEDBA: -sastoji se od okvira koji se izrađuje od L-profila ( veličina L-profila zavisi o veličini svjetlog otvora) i postavlja u betonsko okno, te poklopca sa zvučnom i termo izolacijom. Poklopac je izražen od inox suza lima (osim ako nije izabran od naručitelja drugi materijal ), koji je presavinut na rubovima zbog zvučne i termo izolacije, te brtvljenja. Također na poklopce većih dimenzija se ugrađuju amortizeri za podizanje zbog težine poklopca koji se treba otvoriti. Na poklopac i okvir se ugrađuju uške za lokot da se poklpac zatvori, te da bi se osigurao protiv krađe.POKLOPAC SA GUMENOM BRTVOM


Dimenzije svijetlog otvora (mm) A x B

700x700 1400x1400
800x800 1500x1500
900x900 1600x1600
1000x1000 1700x1700
1100x1100 1800x1800
1200x1200 1900x1900
1300x1300 2000x2000


Ostale dimenzije poklopaca izrađujemo prema dogovoru sa naručiteljem, te mjere poklopaca iz talice ne moraju biti jednakih dimenzija A/B (npr. 450x320).


MATERIJAL IZRADE: inox Aisi 304, Aisi 316, Aisi 316 Ti, te ugljični čelik, ostali materijali prema upitu

PRIMJENA: -poklopac sa gumenom brtvom koristimo za sva okna gdje je potrebno da poklopac vodotjesno i plinotjesno brtvi. Primjenjuju se također kada se poklopac ugrađuje u površine gdje prometuju vozila ili pješaci.

IZVEDBA: -sastoji se od okvira koji se montira u betonsko okno i poklopca a gumenom brtvom. Okvir se izrađuje od L-profila (veličina L-profila zavisi o veličini svjetlog otvora), te se na njega zavaruju sidreni vršci koji osiguravaju bolje prijanjanje okvira u betonskom oknu. Poklopac može biti od inox suza lima ( najčešće 3/4 mm debljine ) ili od glatkog lima različitih debljina, zavisno o potrebama naručitelja. U oba slučaja na poklopac sa unutarnje strane se zavaruju pojačanja, a ponajviše ako se koriste poklopci gdje prometuju vozila ili pješaci. Također poklopci mogu biti izdignuti ili prohodni zavisno o tome gdje se nalaze. Kada se radi o većim dimenzijama poklopaca tada preporučamo ugradnju amortizera radi težine samog poklopca i lakšeg podizanja. Amortizer se učvršćuje na okvir i poklopac unutar okna. Na poklopac i okvir se ugrađuju uške za lokot da se poklpac zatvori, te da bi se osigurao protiv krađe.