"TEHNOMEHANIKA" d.o.o. Rijeka


Tvrtka "Tehnomehanika" d.o.o. Rijeka, osnovana je 1994. godine.
Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja, montaža i održavanje uređaja za pročišćavanje komunalne i industrijske otpadne vode i sistema vodoopskrbe.
Od 2002. godine djelatnost se obavlja u vlastitom prostoru, veličine 4000 m2, s 3500 m2 zatvorenog prostora. Prometna povezanost je cestovna, željeznička i morska.

Tvrtka zapošljava ukupno 26 djelatnika, od čega 20 u proizvodnji i 6 u pratećim službama. U proizvodnji su zaposleni djelatnici bravarske, mehaničarske i elektro struke, a u pripremi proizvodnje inženjeri strojarstva i elektrotehnike .
U okruženju imamo firmi sa još većim proizvodnim mogućnostima.

Proizvodni program obuhvaća proizvodnju opreme za uređaje za pročišćavanje vode, kao što su cjevovodi, zapornice, vijčani transporteri, razna kolica, grabilice mulja i flotata, vijčanih pumpi, automatskih finih sita, automatskih grubih rešetki, elektroormara sa nadogradnjom telemetrije-daljinski nadzor i upravljanje (sistem SIEMENS , SCADA) i ostalog.

Servisni program obuhvaća servisiranje pumpi za pitku, otpadnu i tehnološku vodu (EMU, ABS, FLYGT, ELEKTROKOVINA, KSB) i ostale, sita i rešetki za izdvajanje mehaničkih nečistoća (HUBER, GEIGER, NOGGERATH), puhala za aeraciju bazena (RIETSCHLE - Njemačka, BECKER - Njemačka, ROBUSCCI - Italija, KUBIČEK - Slovačka).

Servis obuhvaća popravke mehaničkih sklopova, bravarske konstrukcije, elektro sklopova za napajanje i automatiku rada i premotavanje elektromotora. S komunalnim društvima gradova Rijeka, Umag, Opatija i Cres, sklopljeni su dugoročni ugovori, kojima je određeno praćenje stanja, održavanje i servisiranje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadne vode, te interventno održavanje, koje obavlja dežurna služba s radnim vremenom 0-24 sata. U sklopu el. djelatnosti vršimo prematanje statorskih namotaja na elektromotorima snage do 50 kW.

U odjelu održavanja izvode se popravci reduktora, kompresora, diesel motora, elektromotora i ostale mehaničke opreme. Djelatnici tvrtke motivirani su za kvalitetno obavljanje povjerenih zadataka i sa zadovoljstvom prihvaćaju i osposobljavaju se za nove vrste poslova, prema zahtjevima tržišta. Također posjedujemo suglasnost za izvođenje radova skupine G, izdanog od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i osposobljene djelatnike sa uvijerenjem o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva na području strojarstva i elektrotehnike, te uvjerenje o položenim tečajevima SIMATIC ST-TIA Basis, Tia Service Training 2 i ST-BWINCCS-Wincc System Course.

Daljnje unapređenje proizvodnih procesa, nabava suvremene opreme i alata, sustavno prikupljanje otpadnih produkata proizvodnih procesa i odlaganje u ovlaštene ustanove sa kojima već imamo sklopljene ugovore i praćenje količine proizvedenog otpada. Jedan od ciljeva poslovne politike je proizvodnja za inozemno tržište i povezivanje sa stranim kompanijama i zajednički nastup u Hrvatskoj i inozemstvu.