ODZRAKA ZA PROČIŠĆAVANJE ZRAKA


MATERIJAL IZRADE: - standardno: inox Aisi 304, Aisi 316, Aisi 316 Ti, ostali materijali prema upitu.

IZVEDBA:
-sastoji se od stupa odzrake, lonca sa perforiranim limom u koji se postavlja aktivni ugljen za pročišćavanje zraka i poklopca

-veličina odzrake se određuje zavisno o kapacitetu crpnog zdenca odnosno volumenu

-zaštita od krađe sa lokotom smještenim ispod lonca stupa odzrake

PRIMJENA: -koristi se za odzračivanje crpnih stanica odnosno za pročišćavanje neugodnih mirisa iz istih. Onečišćeni zrak ulazi u stup odzrake, te prolazi kroz perforirani lim koji se nalazi na dnu lonca. U loncu odzrake se postavlja aktivni ugljen, a njegova se količina odreðuje zavisno o tome koliko m3 onečišćenog zraka treba pročistiti. Nakon prolaska kroz aktivni ugljen zrak je pročišćen, te se kao čisti zrak pušta u atmosferu. Na loncu odzrake je postavljen poklopac koji onemogućuje da se aktivni ugljen, u slučaju vjetra ili krađe iznese izvan lonca odzrake. Također na poklopcu i loncu odzrake su zavarene uške kako bi se mogao postaviti lokot za zaključavanje. Nakon istrošenja aktivnog ugljena potrebno je izvaditi stari i postaviti novi aktivni ugljen.