KOLICA ZA PODIZANJE POKLOPACA


MATERIJAL IZRADE: -ugljični čelik, ostali materijali prema upitu

IZVEDBA:

-sastoji se od hidrauličke dizalice i konstrukcije za podizanje odnosno okvira i kotačića

-veličina kolica zavisi o dimenzijama poklopaca

-veličina kotača zavisi o težini poklopaca

Napomena: izvedba kolica i težina koju trebaju podignuti se definira zavisno o potrebama kupca

PRIMJENA:
-služe za podizanje i spuštanje poklopaca. Koriste se u slučajevima kada poklopac prelazi težinu od 50 kilograma, te kada čovjek nije u mogućnosti podignuti poklopac. Najčešće se koriste za podizanje i spuštanje poklopaca za popločene površine. Na poklopcima za popločene površine se u kutevima nalaze upušteni vijci koji se odvidaju, te se na mjesto njih navidaju očni vijci koji služe za podizanje odnosno spuštanje poklopaca. Kolica na križu za podizanje i spuštanje imaju rupe raspoređene za različite dimenzije poklopaca, koje se definiraju prema potrebama naručitelja odnosno veličinama poklopaca. Kolica koriste hidrauličku dizalicu kojoj je propisana nosivost do 1500 kilograma. U slučaju potrebe za podizanjem/spuštanjem većih težina poklopaca, na kolica se ugrađuje hidraulička dizalica sa većom nosivosti. Također na kolicima se nalaze ručke za podizanje, kako bi dvije ljudi moglo podignuti kolica u transportno vozilo, te ga transportirati gdje god je potrebno.