Klasirer pijeska tip SC1


IZVEDBA:
- klasirer pijeska se sastoji od pužnog vijka, separacijske kade i reduktora sa elektromotornim pogonom.

MATERIJAL IZRADE:
- standardno: inox Aisi 304, Aisi 316, Aisi 316 Ti, ostali materijali prema upitu

PRIMJENA:
-za izdvajanje pijeska iz taloga dobivenog prikupljanjem u bazenima pjeskolova

PRINCIP RADA:
-uređaj može biti postavljen fiksno na bazenu crpne stanice ili na pokretnom mostu iznad bazena crpne stanice. Sastoji se od separacijske kade, pužnog vijka i reduktora s elektromotornim pogonom. U bazenu se nalazi potopna pumpa koja podiže sa dna pijesak u prvu komoru klasirera. U prvoj komori klasirera pijesak se taloži, te pada na dno gdje je smještena spirala, koja transportira pijesak na vrh uređaja.
Pijesak se cijedi i vrši se izbacivanje u kontejner komunalnog otpada ili u beskonačne vreće "Longopac" koje su hermetički zatvorene i koriste se za spriječavanje odnosno širenje neugodnih mirisa. Pročišćena otpadna voda se prelijeva u drugu komoru i vraća se u sustav odnosno bazen (pjeskolov) crpne stanice. Elektroormar se postavlja u blizini uređaja, te podržava ručno i automatsko pokretanje i upravljanje klasirerom pijeska. Također elektroormar može biti opremljen programibilnim logičkim kontrolerom (PLC) i telemetrijom odnosno daljinskim nadzorom i upravljanjem sustava (NUS).

Gruba rešetka
Q Protok-kapacitet uređaja 10 L/s 20 L/s 30 L/s 40 L/s