Automatska gruba rešetka


IZVEDBA:
- automatska gruba rešetka sastoji se od rešetke, grabilice, transportera i elektroormara.

MATERIJAL IZRADE:
- standardno: inox Aisi 304, Aisi 316 , Aisi 316 Ti, te ostali materijali prema upitu.

PRIMJENA:
- koristi se za uklanjanje krupnih čestica iz otpadnih/oborinskih voda u kanalu na dotoku u crpnu stanicu.
- upravljanje i vrijeme rada je automatski optimizirano prema nivou odnosno količini prikupljenog otpada na lamelama grube rešetke

PRINCIP RADA:
- uređaj se postavlja u kanal odnosno na dotoku crpne stanice pod kutem od 75°, te se fiksno učvršćuje bočno u zid i dno kanala na crpnoj stanici.
Gruba rešetka se sastoji od lamela koje su potopljene u kanalu na dotoku i grabilice sa elektromotornim pogonom i lančanikom.
Grabilica sakuplja nakupljeni otpad na lamelama rešetke, te ga podiže do ispusta u transporter na kojem se nalazi strugač za skidanje otpada sa češlja grabilice. Na poleđini uređaja nalazi se transporter sa spiralom za prešanje otpada, koji izbacuje prikupljeni otpad u kontejner za smeće.
Pokraj automatske grube rešetke i transportera je smješten elektroormar koji omogućuje rad oba uređaja.
Elektroormar podržava ručno i automatsko pokretanje i upravljanje rešetkom i transporterom.
Za upravljanje na automatskom radu koristimo pneumatske ili ultrazvučne mjerače nivoa vode, koji se postavljaju ispred i iza uređaja, te se na principu različitih nivoa vode automatska gruba rešetka uključuje odnosno isključuje. Također elektroormar može biti opremljen programibilnim logičkim kontrolerom ( PLC ) i telemetrijom odnosno daljinskim nadzorom i upravljanjem sustava ( NUS ).

Gruba rešetka
Q max Maksimalni protok u kanalu 3000 L/s
W max Maksimalana širina kanala 3 m
H max Maksimalna visina kanala 10 m
S Svijetli otvor lamela rešetke 10-200 mm